Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2004-2016)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Dövri mətbuat (2017-2019) (34)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Mənsimov, Elgün$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 96
Sənədlər göstərilib с 1 - 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Mənsimov, Elgün.
    TV-də reytinq necə müəyyənləşir?: "Fikri öyrənilən adamlar mövcud auditoriyanın bütün kəsimlərini - etnik və dini qrupları, bütün bölgələri əhatə eləməlidir" / E. Mənsimov // Kaspi. - 2011.-27 sentyabr. - № 158. - S. 8 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
telekanal
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

2.


    Mənsimov, Elgün.
    Mərkəzi Bank dövlətlə iqtisadiyyat arasında vasitəçidir: Təcrübə göstərir ki, mərkəzi bankların tam sərbəst olduğu ölkələrlə siyasi və iqtisadi sabitlik, aşağı səviyyəli inflyasiya və yüksək iqtisadi artım mövcuddur / E. Mənsimov // Kaspi. - 2011.-11 oktyabr. - № 168. - S. 9 . - Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimlinin müsahibəsi [AZ-Q]

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

3.


    Mənsimov, Elgün.
    Mətbuat azadlığı və jurnalist məsuliyyəti: Cahangir Məmmədli: "Bu gün heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı yoxdur" / E. Mənsimov // Kaspi. - 2011.-20 noyabr. - № 199. - S. 8 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
KİV
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

4.


    Mənsimov, Elgün.
    Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsisidir: Əli Məsimli: "Hazırda 40 milyard dollardan artıq valyuta ehtiyatımız var. Bu, bizə təhlükəsizlik yastığı kimi manevr etmək imkanı verəcək" / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-6 yanvar. - N 222. - S. 6 . - Millət vəkili Əli Məsimlinin müsahibəsi [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
büdcə -- turizm
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

5.


    Mənsimov, Elgün.
    Energetik içkilərin qəbulu hansı fəsadlara gətirib çıxarır?: Bu içkilərin zərərli, yaxud xeyirli olması daim dünya ölkələrini düşündürməsinə baxmayaraq, günü-gündən energetik içkilərin qəbulu artmaqdadır / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-17 yanvar. - N 229. - S. 12 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
energetik içkilər
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

6.


    Mənsimov, Elgün.
    Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından 11 il ötür / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-26 yanvar. - N 235. - S. 12 . - [AZ-Q]

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

7.


    Mənsimov, Elgün.
    20 yaşlı işğal...: Kərkicahanın işğalı düşmənə strateji mövqe qazandırdı / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-31 yanvar. - N 237/2. - S. 12 . - [AZ-Q]

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

8.


    Mənsimov, Elgün.
    Orta məktəblərdə elektron kartlar tətbiq ediləcək: Elektron kart vasitəsi ilə valideyn nəinki övladının davamiyyətinə, hətta sağlamlığına da nəzarət edə biləcək / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-2 fevral. - N 239. - S. 9 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
təhsil
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

9.


    Mənsimov, Elgün.
    Azərbaycan dilində ilk antivirus proqramı tətbiq olunacaq / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-3 aprel. - N 286. - S. 8 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İKT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

10.


    Mənsimov, Elgün.
    TQDK-nın ilk cəhdi: Ekspertlər buraxılış imtahanlarındakı yenilikləri alqışlayır / E. Mənsimov // Kaspi. - 2012.-5 iyun. - № 328. - S. 8 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
təhsil
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)