Səfərov, Səttar.
    İqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsinə xidmət edən səfər / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2005.-8 yanvar . - № 5. - S. 2

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İNTEQRASİYA -- 2005
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Dövlət başçısı Azərbaycanlı dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkəsinə çevirir / S. Səfərov, E. Zeynalov // Azərbaycan. - 2005.-9 avqust. - N182. - S. 1 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
AZƏRBAYCAN
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Əlavə keçid mənbələri:
Zeynalov, Elçin

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    İlham Əliyev:"Müasir Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik, hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik":azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı ölkəmizi regionda lider dövlətə çevirmişdir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2005.-3 sentyabr. - N204. - S. 3 . - Qeyd:(Ardı var)[AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İLHAM ƏLİYEV
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Qanunun aliliyinin təminatı iqtisadi inkişafın açarıdır: Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin tövsiyəsi / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2006.-8 yanvar. - N3. - S. 1-2 . - Qeyd: Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünü dünya ölkələrinin prezidentləri də etiraf edirdilər [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
HEYDƏR ƏLİYEV
Deskriptorlar: ŞƏXSİYYƏT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Qanunun aliliyini təmin etməliyik / S. Səfərov // Respublika . - 2006.-12 fevral. - N31. - S. 3 . - Qeyd:Heydər Əliyevin dövlətçilik ənənəsinin qorunub saxlanması, suveren Azərbaycan dövlətinin formalaşmasını təmin etmişdir [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
QANUNUN ALİLİYİ
Deskriptorlar: DOVLƏTÇİLİK
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyi kursu / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-4 aprel. - N71. - S. 3 . - Qeyd: Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyi kursunun əsasları ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmışdır [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ KURSU
Deskriptorlar: SİYASƏT
Cəmi: 1
DMF (1)
Свободных экз. нет
    Səfərov, Səttar.
    İlham Əliyevin dövlət idarəsiliyi kursu / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-5 aprel. - N72. - S. 5 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ KURSU
Deskriptorlar: SİYASƏT
Cəmi: 1
DMF (1)
Свободных экз. нет
    Səfərov, Səttar.
    Maliyyə şəffaflığı inkişafın dinamikliyini təmin edən əsas amillərdən biridir / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2006.-27 aprel. - N91. - S. 4 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
MALİYYƏ ŞƏFFAFLIĞI
Deskriptorlar: MALİYYƏ NƏZARƏTİ
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Heydər Əliyevin yaratdığı təməl üzərində Azərbaycan zəngin və qüdrətli dövlətə çevrilir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-11 may. - N103. - S. 8 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
ZƏNGİN VƏ QÜDRƏTLİ DÖVLƏT
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    İlham Əliyevin maliyyə siyasəti: şəffaflıq, nəzarət və səmərəlilik / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-30 iyun. - N143. - S. 7 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
MALİYYƏ SİYASƏTİ
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət Azərbaycanı lider dövlətə çevirmişdir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-18 oktyabr. - N237. - S. 5 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İLHAM ƏLİYEV
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət Azərbaycanı lider dövlətə çevirmişdir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-27 oktyabr. - N242. - S. 5 . - Qeyd: 3. Dövlətin iqtisadiyyatda payı və rolu [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İLHAM ƏLİYEV
Deskriptorlar: İQTİSADİYYAT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət Azərbaycanı lider dövlətə çevirmişdir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-28 oktyabr. - N243. - S. 3 . - Qeyd: Qeyri-neft sektorunun və regionların üstün inkişafının təmin edilməsi[AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İLHAM ƏLİYEV
Deskriptorlar: SİYASƏT -- QEYRİ-NEFT SEKTORU
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik, hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-12 dekabr. - N279. - S. 7 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Ümummilli lider
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Azərbaycan beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik qüdrətli dövlətə çevrilir: Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti olduqca təqdirəlayiqdir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2006.-24 dekabr. - N290. - S. 9 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İLHAM ƏLİYEV
Deskriptorlar: SİYASƏT
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Bazar iqtisadiyyatı sistemində özgə prinsiplər, qaydalar və normalarla fəaliyyət göstərib inkişaf etmək mümkün düyil: Ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar bu zərurətdən irəli gəlir / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2007.-17 fevral. - N 35. - S. 4 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
sosial-iqtisadi islahatlar
Deskriptorlar: bazar iqtisadiyyatı
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Müstəqil Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevin əsəridir / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2007.-10 may. - N 100. - S. 9 . - Qeyd: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev
Deskriptorlar: Ümummilli lider
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    İqtisadi qurumların koordinasiyalı fəaliyyəti Azərbaycana bu sahədə yeni uğurlar gətirmək üçün başlıca şərtdir / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2007.-2 iyun. - N 119. - S. 6 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
koordinasiya
Deskriptorlar: sahibkarlıq -- iqtisadiyyat
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Heydər Əliyev: Biz Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxarmağa qadirik / S. Səfərov // Xalq qəzeti. - 2007.-15 iyun. - N 130. - S. 5 . - [AZ-Q]

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev
Deskriptorlar: Ümummilli lider
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)
    Səfərov, Səttar.
    Yeni iqtisadi şərait adekvat strategiya tələb edir / S. Səfərov // Azərbaycan. - 2007.-28 sentyabr. - N 218. - S. 6 . - Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, iqtisadi elmlər doktoru Səttar Səfərovun fikirləri [AZ-Q]

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)